NYÍREGYHÁZA – PIAC 2013/2014

NYÍREGYHÁZA – PIACCSARNOK REKONSTRUKCIÓ 2013

Az épületegyüttes felújítása-átalakítása során, a tervezési programnak megfelelően a leglényegesebb építészeti-funkcionális beavatkozás, a földszinten a főbejárat átalakítása és akadálymentesség tétele, új akadálymentes vizes blokk kialakítása, valamint az 1. emeleten a jelenleg irodaként működő helyiségek átalakítása öltözőcsoportokká és vizes blokkokká.

Az épületegyüttes egyik lényeges műszaki átalakítása a homlokzatok megújítása. Az északi homlokzaton a régi, elavult üzletportálok lecserélésre kerülnek. Helyükre új, alumínium szerkezetű üvegfalak épülnek, felettük egységesített reklámtábla rendszerrel. A főbejárat új, korszerű automata tolóajtót kap. A keleti és nyugati homlokzaton a régi nyílászárók cserélve lesznek, valamint a homlokzati falfelületek sinus fémlemez burkolatot kapnak szürke és bordó színekben. Az épület vasbeton falpanel elemei üvegszövetháló erősítés mellett, új vakolatot kapnak, új színben.

Megbízó: NYÍRVV Nonprofit Kft

Összes alapterület: 1800 m2

Beruházási költség: 150 millió Ft

NYÍREGYHÁZA – SZABADTÉRI PIAC LEFEDÉS 2014

A szabadtéri piac új térlefedése túlnyomórészt lefedi a jelenlegi hasznát területrészt, oly módon, hogy az átfogó fejlesztési koncepció további ütemeiben megvalósítani kívánt környezetrendezési – parkolók felületek átalakítása, gyalogosforgalmi zónák kialakítása, zöldfelületi rendezés – elképzelésekhez illeszkedjen. A nagyfesztávú térlefedés szerkezeti és szerkesztési kiosztása, telepítése organikus előképen nyugszik, egymás mellé telepített, geometrikus módon absztrakt fasorok természeti képét kívánja megidézni.

A szerkezet elemei a természeti előképhez hasonlóan – az erőtani hatásokat lekövetik, az ágak geometriai kiterjedése a rájuk nehezedő terhek függvényében a „törzs”, a támasz felé növekszik, az erő átadása a talajra 10 db vaskos vasbeton kockán keresztül valósul meg. A térbeli rácsostartó tetraéderekből építkezik a zárófödém, a „lomkorona” szintjén besűrűsödik. A fedett, de nyitott tér homlokfalai részben tömör, részben áttetsző héjjal burkoltak a piactér funkcionális használhatósága érdekében – eső ellen védelem, árnyékolás technika. A térlefedés két szinten valósul meg, biztosítva ezzel egy igen érdekes szerkezeti geometriát, a piactér átszellőzését, felülvilágított benapozását, időjárás független használatát.

 

Megbízó: NYÍRVV Nonprofit Kft

Összes alapterület: 2800 m2

Beruházási költség: 150 millió Ft