NYÍREGYHÁZA – MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2003-2005

A meglévő könyvtárépület tömegformálása egyszerű és arányos. Az egymásba metszett két zömök mészkőhasáb szigorúsága, a tartószerkezeti rendszer következetes és ritmikus hangsúlyozása, a visszafogottan funkcionalista megjelenés, az épületet az építészeti környezet fontos elemévé nemesíti.

A bővítés építészeti koncepciójának alapja: a meglévő könyvtárépület tiszta formavilágához, mészkő felületeinek megnyugtató harmóniájához szervesen illeszkedő, de egy nyitottabb építészeti magatartás szerint megfogalmazott, lendületes tömegformálású épületrészek kapcsolódjanak.

Az új építés vörös gránittömbje anyaghasználati utalás. A nagy üvegfelületeken át a belső tartalom feltárulkozik, az őt körülvevő városi tér részévé válik.

A projektet a Magyar Köztársaság kormánya támogatta.

 

Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Összes alapterület: 4800 m2

Beruházási költség: 840 millió Ft