NYÍREGYHÁZA – KÁVÉZÓ ÉS CIPŐBOLT 2013-2014

A századforduló 20-as éveiben építették a földszintes, az udvari szárnyban részben alápincézett, „L” alakú épületet a déli irányban jelentősen emelkedő telken. A ház a kor jellegzetes homlokzatdíszítési megoldásait hordozza magán: horizontális osztásban – lábazat, ablaksáv és záró párkányzat díszítéssel, vertikális osztásban – atektonikus falpillérek között 2-es, illetve 3-as ablakosztások, a nyugati traktusban a kapubejáró. Az épületet az elmúlt 20 évben többször átalakították. A homlokzat megjelenésének szempontjából a legjelentősebb változást a hajdanvolt ablakok átalakítása, azok parapet-falának mélyítése, és ezzel együtt az utcai traktus padlószintjének lesüllyesztése jelenti.

A Megbízó az épület külső homlokzati arculatát kívánta megújítani és a meglévő magastető átalakításával a tetőtér későbbi beépíthetőségének lehetőségét szerette volna elérni, valamint az épület jelenlegi dufartjának átépítésével a zártsorú beépítésű megjelenést megváltoztatva egy saroktelekre jellemző, a Szabályozási Terv kereteihez igazodó, az épített környezetbe jobban illeszkedő átépítést kívánt megvalósítani. A választott építészeti beavatkozás meghagyta a telek további beépítésének lehetőségét.

 

Megbízó: Ditrading Kft

Összes alapterület: 700 m2

Beruházási költség: 150 millió Ft