NYÍRBÁTOR – GIMNÁZIUM FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS – SPORTCSARNOK KIALAKÍTÁSA 2014-2015

A Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában jelenleg 480 diák folytatja tanulmányait. Az oktatási feladatok helyigénye a jelenlegi kubatúrában – különös tekintettel a testnevelés – oktatásra – csak szűkösen biztosítható, a várható tanulólétszám növekedés miatt az infrastrukturális háttér bővítése elengedhetetlen.

 

A katolikus gimnázium meglévő épületegyüttese „U” alakú beépítésű, a déli szárny földszint és 2. emeletes, a nyugati tornatermi szárny földszintes, de nagy belmagasságú, az északi szárny – amely az új sétányra néz – földszintes magasságú. Az „U” alakú épület ölelésében a beton burkolatú díszudvar helyezkedik el, feltárható panoráma a Református templom évszázados tömege és a fa szerkezetű harangláb.

 

A tervezési programban meghatározott funkcionális programok teljesítése két új tömegben képzelhető el. A nagy belmagasságú tornacsarnok a csatlakozó kiszolgáló funkciókat magában foglaló tömegrésszel, észak-déli hossztengellyel az épület keleti keretes lezárását biztosíthatja.

 

Az oktatási szárny bővítése a jelenleg is tantermeket, igazgatási helyiségeket magában foglaló déli épületszárny továbbépítésével valósítható meg harmonikusan. Az új beépítés miatt a meglévő épületegyüttes északnyugati szárnya, földszintes beépítésének egy részét el kell bontani. Az új kompozícióban egy tágas, de zárt térfalakkal körülvett díszudvar jön létre, amely a meglévő aula terének szabadtéri bővítése, funkcionálisan sokrétűen hasznosítható része.

 

Megbízó: Több megbízó

Összes alapterület: 2800 m2

Beruházási költség: 390 millió Ft