NAGYKÁLLÓ – SÁNTHA KÁLMÁN MENTÁLIS EGÉSZSÉGKÖZPONT – PSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓS TÖMB 2009-2015

A kórház Szabadság téri telephely fejlesztésének térbeli struktúráját külső térfalképzési erők és belső, funkcionális erők eredőjében kell megfogalmazni.

A Szabadság tér nyugati térfalának továbbépítése, Debreceni utcára való átfordítása alapvető fontosságú. Ugyanakkor a térfalat a templom közelsége miatt az eredeti telekhatároktól vissza kell húzni, hogy a térköz ne legyen szorítóan szűkös.

A kórház új tömbjének déli oldalán zártsorú, de inkább a hézagos zártsorú beépítésre emlékeztető térfal fut végig, a kórházi egységek tömbjeinek udvaros-kertes telepítése rajzolódik ki az utcaképben.

A tömb nyugati oldalán az egységesen kezelhető telepítési és térfalformálási ritmust a beékelődő portaépület ugyan megzavarja, de az épület – az új épületekkel rokon – magasságával a rendszer illeszkedő tömegévé válik.

A legkényesebb építészeti feladatot az új tömb záródó nyugati tömegének és a volt Megyeháza épületének csatlakozási geometriájának kidolgozása jelentette. Az tűnt korrekt magatartásnak, hogy az új építés tömör hasábja kellő távolságban megáll a barokk épület előtt, a két épület közötti szükséges funkcionális kapcsolatot az emeleten áthidaló, az eredeti homlokzati szakasztól visszahúzott üvegezett híd biztosítja.

A fejlesztés új beépítésének 2 szintes hossz és keresztszárnyai és a térfalképző kerítésfalak a meglévő főépület keretes-udvaros beépítését idézik, illetve biztosítják az egyes osztályok intimitását, lehetővé teszik a pihenőudvarok bensőséges használatát.

A beépítés magassága a volt Megyeháza tömbjéhez illeszkedik, a kevés eszközzel formált homlokzati felületek a régi épület tömörségével mutatnak hasonlóságot.

 

Megbízó: SZSZBM-i Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt

Összes alapterület: 2680 m2

Beruházási költség: 770 millió Ft